skip to Main Content

Klik voor meer informatie

Vergoede zorg door zorgverzekeraar

De vergoeding van de behandeling is afhankelijk van de soort verzekeringspolis die u heeft afgesloten en of ik een contract heb met uw zorgverzekeraar. Ik heb met een aantal zorgverzekeraars een contract, waaronder DSM, VGZ, Zilveren Kruis Achmea, U kunt in dit document [PDF Zorg verzekeraars] zien onder welke zorgverzekering u valt.

Op de site www.zorgwijzer.nl kunt u kijken welke verzekering het beste bij uw situatie past. Het is verstandig om de voorwaarden van uw polis bij uw zorgverzekeraar na te gaan voor u bij mij in behandeling komt. U heeft ieder jaar in december de mogelijkheid om van polis of zorgverzekeraar te wisselen.

Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico in rekening. Dit is afhankelijk van uw polis minstens 385 euro.

Gedeeltelijke vergoede zorg door zorgverzekeraar

Als ik een contract met uw zorgverzekeraar heb dan kunnen we afspreken dat ik de rekening (met uw toestemming) naar de zorgverzekeraar stuur. Echter de zorgverzekeraar betaalt nooit het volledige bedrag van de rekening, afhankelijk van het contract dat ik heb met de zorgverzekeraar en uw soort zorgverzekeringspolis, wordt meestal 50-90% van het totaalbedrag vergoed.

Het overgebleven deel van de rekening zult u zelf moeten betalen. Ik stuur een aparte rekening per beveiligde (zorg)mail toe.

De rekening komt als volgt tot stand: Als u bij mij in behandeling komt, open ik een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). In deze DBC registreer ik alle tijd die ik aan u besteed. Dat is een optelsom van directe tijd (gesprekstijd) en indirecte tijd (administratie, verwerken van vragenlijsten, contacten met verwijzers e.d.).

In de praktijk betekent dit dat u een eigen bijdrage betaalt.

Aan het einde van de behandeling of na een jaar ontvangt u een DBC- rekening. De tarieven voor DBC’s worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgesteld en jaarlijks bijgesteld.

Geen vergoede zorg door zorgverzekeraar

Met sommige zorgverzekeraars heb ik geen contract kunnen afsluiten. Dit betekent dat u de rekening van de behandeling eerst zelf moet betalen en deze zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

De rekening komt op dezelfde wijze tot stand als wanneer er wel een contract met de zorgverzekeraar is.  (Zie ook “Gedeeltelijke vergoede zorg door zorgverzekeraar”)

Sommige behandeltrajecten komen niet in aanmerking voor een vergoeding door de zorgverzekeraar. Echter soms kunt u via uw werkgever wel in aanmerking komen voor een vergoeding, zoals bij coaching gesprekken omdat u vastgelopen bent op de werkvloer.

Relatietherapieën worden sinds 2013 niet meer vergoed door de zorgverzekering. De kosten voor de therapie zijn dus voor eigen rekening.

Daarnaast kan het zijn dat u vastloopt op een ander vlak en graag hierover in gesprek wilt bijvoorbeeld ten aanzien van uw persoonlijke ontwikkeling of om levensvragen te bespreken. Ook dan bent u van harte welkom.

Tarieven van de behandeling

Telefonisch kennismakingsgesprek:               Geen kosten

Partner-relatietherapie:                             € 180,- per sessie van 75 minuten

Coachingsgesprekken                                 € 160,- per sessie van 60 minuten

No show:                                                        €   50,- kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar

Afzeggen van de afspraak:

Wanneer u niet op de gemaakte afspraak kunt komen zorg dan dat u een dag van te voren de afspraak afzegt per mail of sms. Wanneer u binnen 24 uur uw afspraak afzegt zal een bedrag van 50 euro in rekening worden gebracht.

Omzetplafond:

Veel zorgverzekeraars spreken met zorgaanbieders een bedrag af dat zij maximaal in een jaar mogen declareren. Dit heet een omzetplafond. Bij het bereiken van het afgesproken omzetplafond, kan er een patiëntenstop of langere wachttijd worden ingevoerd. Omzetplafonds zijn voor zorgverzekeraars een belangrijk instrument om te sturen op de juiste zorg op de juiste plek. Het kan gebeuren dat tijdens de behandeling het omzetplafond bereikt wordt, dit betekent voor uw behandeling dat we tijdig zullen onderzoeken of er alternatieven zijn of dat de zorg wordt overgedragen naar een behandelaar die nog behandelruimte heeft.